Wnioski o przedłużenie licencji sędziowskich

Koleżanki i Koledzy sędziowie,

30 listopada NROI przekazuje do PZSS wnioski o przedłużenie licencji sędziowskich na lata 2017-2020.
Proszę wszystkich sędziów naszego Klubu, którzy jeszcze tego nie zrobili o dopełnienie wymogów rejestracji i zaliczenia seminarium w formie elektronicznej wg zasad określonych na stronie www.nroi.pl / www.klub.aaj.pl

Zarejestrowanie się na powyższej stronie i zaliczenie seminarium testowego w formie elektronicznej skutkuje wygenerowaniem elektronicznego wniosku do PZSS o przedłużenie naszych licencji sędziowskich o kolejny okres olimpijski. Wniosków tych w formie pdf nie należy drukować i przesyłać do PZSS o ile nie zaszły istotne zmiany w wymaganych formularzem danych. Dotyczy to także zdjęć.

Jak na jeden z większych w Polsce klubów IPSC mamy pomimo licznych kursów i seminariów stosunkowo mało aktywnych sędziów. Dlatego raz jeszcze proszę o poświęcenie chwili czasu na dopełnienie tego obowiązku.

Adam Pikul, ceo