Wyniki – Zawody karabinowe – Memoriał Marka „Doktorka” Zawiślaka

Dziękujemy serdecznie zawodnikom którzy przybyli, członkom naszego klubu za uczestnictwo i organizację oraz MCS w Bochni. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tak fajnej atmosfery i sprawnej organizacji.

Tu wyniki dzisiejszego meczu

Karabin OverAll

Karabin ByStage

PCC Overall

PCC ByStage