Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na tradycyjną Wigilię klubową w dniu 16 grudnia / piątek / na godzinę 19:00 do Dworku Białoprądnickiego przy ul. Papierniczej 2.

Pełny koszt kolacji wigilijnej wynosi PLN 100,00,- zł z czego odpłatność członka Klubu to PLN 50,00,-. Osoba towarzysząca objęta jest pełną stawką odpłatności.

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane będą wyłącznie poprzez wpłaty na rachunek klubowy z zaznaczeniem imion i nazwisk osób uczestniczących wraz tytułem wpłaty : „Wigilia 2016” do dnia 21. listopada br.

Wpłat należy dokonywać na poniższe konto klubowe:
13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
/ Alior Bank Opolska 100, 31-323 Kraków /

Zarząd