Zawody ZSD Super Gwiazda

Miejsce: MCS Bochnia
ul. Strzelecka
Bochnia, Poland PL32700

Związek Strzelectwa Dynamicznego

Zaprasza strzelców IPSC na zawody dynamiczne “Super Gwiazda”.

Zawody strzeleckie odbędą się w sobotę 29 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00
we wszystkich rodzajach broni (pistolet, strzelba, karabin PCC)(bez karabinu na nabój pośredni lub karabinowy!)
na terenie strzelnicy Małopolskiego Centrum Strzelectwa w Bochni (oś nr 14).
W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy strzelcy, którzy posiadają uprawnienia do strzelań sportowych.
Regulamin zawodów znajduje się w Kalendarzu MZSS: link: mzss.pl/uploads/kalendarz/2020-08-29_K_ZSD.pdf
Termin: 29.08.2020
Miejsce: Strzelnica MCS Bochnia, ul. Strzelecka, 32-700 Bochnia, oś nr 14
Dopuszczone rodzaje broni: pistolet, strzelba, karabin PCC
Organizator: ZSD Kraków
Kierownik zawodów (MD): Anatoli Putseyeu
Sędzia główny (RO): Zbigniew Szuba
Kierownik biura obliczeń: (SO) Aleksander Krupiński
Liczba strzałów: min. 18
Opłata startowa: 25 zł dla członków ZSD, 40 zł pozostali
Kwotę proszę wpłacać na konto ZSD Kraków
Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
Alior Bank Opolska 100,
31-323 Kraków,
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Super Gwiazda 08

Szczegółowe informacje: www.zsdkrakow.pl
Rejestracja: tylko przez PractiScore.com, LINK
Rejestracja i konto practiscore są bezpłatne.
Aby strzelać różne dyscypliny, należy się zarejestrować osobno dla każdej dyscypliny (np. jeśli strzelasz pistolet+karabin PCC, rejestrujesz się dwukrotnie podając inną dyscyplinę i w „dashboard” practiscore masz wtedy dwa wpisy na jedne zawody).