Zawody ZSD Super Gwiazda dn. 11.7.2021

Związek Strzelectwa Dynamicznego Kraków
Zaprasza na zawody:
ZSD Super Gwiazda
11 lipca 2021, Bochnia

1. Cel zawodów

  • Rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych strzelców w konkurencjach i dyscyplinach

  • Popularyzacja strzelbowego strzelectwa dynamicznego

  • Popularyzacja strzelectwa

2. Organizator

Związek Strzelectwa Dynamicznego
Ul. Pasternik 128, 31-354 Kraków
Tel.: +48 502 128 588
email: kontakt@zsdkrakow.pl

3. Miejsce i data rozegrania zawodów

11.7.2021 Strzelnica Małopolskie Centrum Strzelectwa, Bochnia, ul. Strzelecka

4. Program zawodów

Godzina rozpoczęcia:

10:00

Konkurencje/dyscypliny:

Super Gwiazda:
Strzelba: Standard Manual, Standard, Modified, Open
Pistolet: Production, Standard, Open, Production Optics
PCC – karabin na nabój pistoletowy

Czy w kalendarzu MZSS

tak

Organizator:

ZSD Kraków

MD(Kierownik Zawodów):

Anatoli Putseyeu

RM(Sędzia Główny):

Rafał Karaś

Liczba uczestników:

40

Liczba torów:

1

Liczba strzałów:

54

Cena za 1 osobostart:

40 zł

Data rozpoczęcia rejestracji:

4.7.2021 g. 12.00

Squady:

Godzina rozpoczęcia strzelania:

Ilość osób:

1

10:00

8

2

11:00

8

3

12:00

8

4

13:00

8

5

14:00

8

5. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.

6. Klasyfikacja

Indywidualna, zgodna z przepisami ISSF, regulaminami PZSS oraz regulaminami poszczególnych konkurencji organizatora.

Konkurencja Super Gwiazda:

1. Konkurencja polega na zestrzeleniu w maksymalnie krótkim czasie 18 płytek metalowych
zamontowanych na osi gwiazdy.
Po sygnale startowym należy z wyznaczonego boksu startowego zestrzelić w dowolnej
kolejności płytki zamocowane na gwieździe. Za strąconą uznajemy płytkę, która upadnie na podłoże.
2. Każdy zawodnik ma trzy próby. Liczą się dwie najlepsze próby.
3.
Maksymalny czas: maksymalny czas biegu jest ograniczony do 180 sekund i jest to jednocześnie maksymalny wynik jaki zawodnik może osiągnąć na torze.
4. Niestrącenie płytki: za każdą niestrąconą płytkę zawodnik otrzymuje karę plus 10 sekund dodawane do czasu, jaki osiągnął w przebiegu.
5. Remis: W przypadku remisów w danej klasie sprzętowej wygrywa ten zawodnik, który jako pierwszy wystąpił ma torze.
6. Creeping: zawodnik, który poruszy się przed sygnałem startu otrzymuje karę plus 3 sekundy.
7.
Poza linią błędu: Zawodnik, który dotyka stopą ziemi poza wyznaczonym obszarem otrzymuje karę plus 3 sekundy za każdy oddany strzał.
8. Klasy sprzętowe:

strzelba: Standard Manual, Standard, Modified, Open (amunicja Trap 7 1/2, maks. 28 g)
pistolet: Production, Production Optics, Standard, Open
karabin: PCC – karabin na nabój pistoletowy

9. Odległość do celu:

pistolet – 8 m, strzelba i karabin PCC – 10 m

10. Kondycja broni:
pistolet:
załadowana, zabezpieczona w kaburze (uchwyt powyżej pasa)
strzelba, karabin
: załadowana, zabezpieczona, w poziomie, kolba dotyka biodra
11.
Przepisy bezpieczeństwa i inne: w kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem (komendy, zasady bezpieczeństwa) stosuje się przepisy IPSC.

7. Nagrody i wyróżnienia

Nie przewiduje się nagród i dyplomów.

8. Zgłoszenia

Poprzez portal practiscore.com: LINK DO REJESTRACJI
Konieczne zalogowanie do practiscore. Konto practiscore jest darmowe.
Jeśli chcesz strzelać różne dyscypliny/konkurencje, zapisz się drugi raz, wybierając odpowiednią dla każdego osobostartu.

9. Opłata startowa

W wysokości 40 zł, płatna przelewem na konto lub gotówką na zawodach.
Konto bankowe ZSD
Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
Alior Bank Opolska 100, 31-323 Kraków
Tytułem: Imię i nazwisko, Super Gwiazda

10. Sprawy organizacyjne

Po przybyciu na strzelnicę należy zgłosić się do biura zawodów, celem potwierdzenia obecności i numeru składu w którym startuje zawodnik. Parking jest bezpłatny.