Zebranie członków Związku – 29 stycznia 2019

K.&K.,

zgodnie z obietnicą daną Wam podczas wieczoru Wigilijnego wracamy do tradycji zebrań klubowych w formie comiesięcznych spotkań seminaryjnych.
Ponieważ uruchomiliśmy w ub. roku sekcję kolekcjonerską, pierwsze styczniowe zebranie poświęcone będzie właśnie tej tematyce.
Seminaria prowadzić będzie jeden z największych autorytetów w zakresie historii rozwoju sportów obronnych w Polsce, kolekcjonerstwa i jego uwarunkowań prawnych – v-ce Prezes MZSS, kol. Marian Ożóg.

Zapraszamy wszystkich członków w dniu 29 stycznia / wtorek / na godzinę 19:00 do Domku Myśliwskiego na Pasterniku.
Będzie tradycyjnie już coś słodkiego, kawa i herbata.

Tematyka pierwszego seminarium :

KOLEKCJONOWANIE BRONI – WYKŁAD INAUGURACYJNY

a. Podstawy kolekcjonowania broni palnej w Polsce : stan prawny, stowarzyszeniowy ruch kolekcjonerski na terenie Małopolski. (czas: 5 min)
b. Źródła wiedzy w ramach poszukiwań indywidualnych. (czas: 10 min)
c. Podstawowe problemy kolekcjonera: nabycie eksponatu, określenie jego stanu, konserwacja i sposoby przechowywania, opis eksponatu – propozycje dokumentowania jego historii. (czas: 10 min)
d. Bronioznawstwo: podstawowe problemy w świetle prac badawczo-opisowych (propozycje metodologii działań). (czas: 5 min)
e. Systematyka broni, nazewnictwo: na podstawie wybranych egzemplarzy broni wytworzonych w XIX i XX wieku. (czas: 20 min)
f. Omówienie jednostkowego egzemplarza broni – rys historyczny. (czas: 10 min)
g. Podsumowanie wykładu, odpowiedzi na pytania oraz propozycje co do tematyki kolejnych wykładów, sprawy organizacyjne. (czas: 10 min)

Omówimy także sprawy związane z kalendarzem imprez sportowych w roku 2019, zasadami przyznawania licencji sportowych, nowych zasad funkcjonowania portalu informatycznego oraz rejestracyjnego członków PZSS a także kwestie seminariów i szkoleń sędziowskich w roku bieżącym.
Zebranie powinniśmy zakończyć ok. godz. 21:00.

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd