Zebranie Walne klubu

Zarząd ZSD ma przyjemność zaprosić swoich członków na Zebranie Walne w dniu 27 września 2016 r. do Dworku Białoprądnickiego, przy ul. Papierniczej 2 w Krakowie.

Termin pierwszy : godzina 19:00
Termin drugi : godzina 19:15

Program Zebrania :
– Przyjęcie i zatwierdzenie przez ZW sprawozdania Zarządu za rok 2015.
– Sprawy osobowe
– Inne wnioski

Przewidywany czas zebrania ok. 2 godzin.

Niniejsza forma powiadomienia wypełnia znamiona skutecznego powiadomienia zgodnie z brzmieniem § 10 pkt. 3 Statutu ZSD, edycja 2016.