ZEBRANIE WALNE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd zwołuje Zebranie Walne Sprawozdawcze swoich członków.

Miejsce zebrania: Dworek Białoprądnicki, ul Papiernicza 2

Pierwszy termin: 21 stycznia 2016 godz. 19:00

Drugi termin: 21 stycznia 2016 godz. 19:15

 

Tematy:

  1. Zmiany w Statucie Związku
  2. Sprawozdanie z działalności Związku za rok 2015