ZSD Zawody Dynamiczne 09

ZSD ZAWODY DYNAMICZNE 09

05-09-2020

Miejsce: MCS Bochnia
ul. Strzelecka
Bochnia, Poland PL32700

Związek Strzelectwa Dynamicznego

Zaprasza strzelców IPSC na zawody dynamiczne.

Zawody strzeleckie odbędą się w sobotę 5 września 2020 r. od godz. 9:30 we wszystkich rodzajach broni (pistolet, strzelba, karabin PCC tylko 9×19) na terenie strzelnicy Małopolskiego Centrum Strzelectwa w Bochni (oś nr 13). Zawody mają formę Steel Challenge (3 próby na jednym torze). Dodatkowo strzelcy po wystąpieniu w podstawowej konkurencji mogą również wziąć udział w drugiej konkurencji pt.: Gwiazda (rejestracja do tej konkurencji na miejscu).
W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy strzelcy, którzy posiadają uprawnienia do strzelań sportowych.
Regulamin zawodów znajduje się w Kalendarzu MZSS.
Na zawodach nie będzie możliwości użyczenia broni.

Termin: 05.09.2020
Miejsce: Strzelnica MCS Bochnia, ul. Strzelecka, 32-700 Bochnia, oś nr 13
Dopuszczone rodzaje broni: pistolet, strzelba, karabin PCC (9×19)
Organizator: ZSD Kraków
Kierownik zawodów (MD): Anatoli Putseyeu
Sędzia główny (RO): Zbigniew Szuba
Kierownik biura obliczeń: (SO) Aleksander Krupiński
Liczba strzałów: min. 15
Opłata startowa: 25 zł dla członków ZSD, 40 zł pozostali
Każdy osobostart wymaga opłaty startowej. Np.: (Steel.Ch+Gwia)*(pist+strz+kar)*25 zł = 6*25 zł = 150 zł dla członka ZSD za full wypas i 6 osobostartów.
Kwotę proszę wpłacać na konto ZSD Kraków
Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
Alior Bank Opolska 100,
31-323 Kraków,
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Zawody Dynamiczne 09

Szczegółowe informacje: www.zsdkrakow.pl
Regulamin konkurencji: LINK
Rejestracja: tylko przez PractiScore.com, LINK
Rejestracja i konto PractiScore są bezpłatne.
Aby strzelać różne dyscypliny, należy się zarejestrować osobno dla każdej dyscypliny (np. jeśli strzelasz pistolet+karabin PCC, rejestrujesz się dwukrotnie podając inną dyscyplinę i w „dashboard” PractiScore masz wtedy dwa wpisy na jedne zawody).